login »
20 juni 2022

Derde nieuwsbrief project ‘Aanpak Kwetsbare personen met verward gedrag’

Het project ‘Aanpak personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico’ voor de regio Zuid-Limburg heeft weer een nieuwsbrief uitgebracht. In deze derde, en tevens laatste, nieuwsbrief worden de ontwikkelingen binnen de twee pijlers van het project beschreven.

Borging

De nieuwsbrief doet dit aan de hand van actuele cijfers en gegevens, een casus die de meerwaarde van het VIA laat zien en praktijkervaringen van een aantal ketenpartners. Lezers krijgen inzicht in de behaalde resultaten en hoe deze worden geborgd. Ook wordt duidelijk hoe de partners na afronding van het project succesvol kunnen blijven samenwerken.

Doelgroep

Naar schatting telt Zuid-Limburg tussen de 30 en 50 kwetsbare personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico. In Nederland gaat het in totaal om zo’n 1.500 mensen die tot deze doelgroep behoren. Een doelgroep die tot prioriteit is benoemd door het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Twee pijlers

Op 1 augustus 2020 ging het project Aanpak personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico voor de regio Zuid-Limburg van start. Dit project bestaat uit twee pijlers. Pijler 1 is de aanpak voor kwetsbare personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico. Pijler 2 is de versterking van het Verbindingspunt Informatie en Advies (VIA) Zorg en Veiligheid.

Downloads