login »
08 november 2022

Online sessie evidence based werken bij de preventie van radicalisering

Radicalisering richting anti-institutioneel extremisme, rechts-extremisme, linksextremisme en gewelddadig jihadisme. Gemeenten, groot en klein, hebben te maken met een nieuwe realiteit van fenomenen. De Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) verzorgt hierover een online sessie voor gemeenten.

Quickscan

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor het gemeentelijk preventiebeleid? Richten we ons nog op de juiste doelgroepen? En doen we de dingen goed? Tijdens de sessie wordt verkend hoe de quickscan lokale preventieve aanpak en de formats voor plan- en procesevaluatie uit de Toolkit Evidence Based Werken bij de preventie van radicalisering (Toolkit EBW), behulpzaam zijn voor het onderzoeken van deze vragen.

De online sessie vindt plaats op 24 november tussen 10:00-11.30 uur. En heeft als thema ‘Beleid ter preventie van radicalisering evalueren naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen’. Aanmelden kan door een mail te sturen naar ess@minszw.nl.

Onderdeel van Advies op maat traject

De sessie is onderdeel van een breder Advies op Maat traject van de ESS. Het traject is opgezet als aanvulling op de Toolkit EBW om gemeenten te ondersteunen in het evidence based werken. De ondersteuning wordt verzorgd door een consortium van Evidence Based Work (Amy-Jane Gielen), RadarAdvies (Floor ten Holder) en Bureau Omlo (Jurriaan Omlo). Ondersteuning kan worden aangevraagd via ess@minszw.nl.