login »
16 december 2022

Meer incidenten met verwarde mensen

De afgelopen jaren zijn er meer incidenten geweest waarbij verwarde mensen betrokken zijn. Dat meldt de NOS. Volgens een nieuwe analyse van onderzoekers van het ministerie van Justitie en Veiligheid registreerde de politie van 2017 tot en met 2021, 886.000 gevallen van dit soort overlast.

Kleine groep zorgt voor overlast

Het is een kleine groep die zorgt voor de overlastmeldingen. Van de 187.000 personen die in de onderzochte 5 jaar herleidbaar bij een incident waren betrokken, kwamen er 9.700 meer dan 10 keer in aanraking met de politie vanwege verward gedrag. Vooral in de grote steden.

Geen eenduidige groep

Volgens Bauke Koekkoek, onderzoeker aan de Politie Academie en de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN), gaat het niet om een eenduidige groep. Volgens hem komen sommigen in aanmerking voor gedwongen opname in een ggz-instelling. Anderen zouden eigenlijk een cel in moeten, al dan niet in combinatie met behandeling. Bij het grootste deel van de terugkerende groep gaat het volgens Koekkoek om heel andere mensen: kwetsbaren, over wie de politie meldingen krijgt omdat ze tijdelijk ontsporen. 

Extra geld

Het kabinet heeft €59 miljoen extra uitgetrokken voor lokale initiatieven om de situatie te verbeteren. Daarnaast komt er financiering voor onder meer de toevoeging van ggz-verpleegkundigen aan sommige meldkamers, die de politie bij incidenten helpen de situatie goed in te schatten.

Links

Kijk voor meer informatie op de website van de NOS