login »
22 december 2022

ZVH Westelijke Mijnstreek, jaarplan 2023

In dit jaarplan geeft het Zorg- en Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek de speerpunten voor het jaar 2023 weer. Hierbij wordt rekening gehouden met de ontwikkellijnen van de landelijke Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen.

Samenwerking

Het Zorg- en Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek is dé plek waar gemeenten, justitiële partners en zorgpartners samenwerken om de meest moeilijke zorg- en veiligheidsproblemen op het gebied van overlast, criminaliteit, huiselijk geweld, kindermishandeling en radicalisering aan te pakken. Het werkgebied van Zorg- en Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek bestaat uit de gemeenten Beek, Stein en Sittard-Geleen.

Speerpunten

Een groot gedeelte van de speerpunten die het ZVH Westelijke Mijnstreek voor 2023 formuleert is afgestemd met en gelijk voor de drie Zuid-Limburgse Zorg- en Veiligheidshuizen. Dit is op basis van de ontwikkelingen die de drie Zorg- en Veiligheidshuizen doormaken en de doelstelling om in heel Zuid-Limburg zoveel als mogelijk uniform te opereren. Basis hiervoor is de Landelijke Meerjarenagenda 2021-2024. Tegelijkertijd blijft het ZVH ook oog houden voor de lokale wensen en ontwikkelingen. Kortom; centraal verbonden en lokaal verankerd.

Links