login »
13 januari 2021

Secondant: Ook een geslaagde HIC-aanpak vergt onderhoud

Preventieve maatregelen die effectief zijn tegen High Impact Crimes, moeten blijvende aandacht en energie krijgen. Tijdschrift Secondant schrijft over een nieuwe handreiking voor een probleemgerichte aanpak, waarin kennis en ervaring zijn gebundeld.

High Impact Crimes

In de afgelopen 10 jaar zijn er in Nederland flink minder woninginbraken, overvallen en straatroven gepleegd dan in de decennia daarvoor. Deze vormen van criminaliteit hebben grote gevolgen voor de slachtoffers en voor voor onveiligheidsgevoelens in de samenleving. Dat beïnvloedt het vertrouwen van de burger in de maatschappij en vooral in politie en justitie. Daarom heten deze 3 vormen High Impact Crimes (HIC).

Onderhoud

Die landelijke afnemende tendens is het goede nieuws, maar ook een geslaagde aanpak vergt onderhoud. Vaak verslapt de aandacht voor een criminaliteitsprobleem namelijk, als dat is teruggebracht tot een aanvaardbaar niveau. Financiële investeringen worden teruggedraaid.

De kans is groot dat de problemen van vóór de interventie, zich weer in volle hevigheid voordoet. Daarom is er de handreiking Probleemgericht werken aan High Impact Crime. De handreiking zet uiteen hoe deze vormen van criminaliteit effectief worden aangepakt.

Links