login »
22 januari 2024

Webinars Versterken aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (vAms)

De VNG verzorgt in februari en maart een aantal webinars over het Versterken van de aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (vAms). Deze versterking kan op basis van vijf stappen worden geïmplementeerd. In ieder webinar wordt een van de stappen behandeld.

Webinar 1: Is er sprake van meervoudige problematiek?

Donderdag 29 februari 11.00-12.00 uur
Hoe kom je erachter dat er sprake is van meervoudige problematiek? We gaan in op de inrichting van werkprocessen, maar ook op gesprekstechnieken en signalen.

Webinar 2: Onderzoek

Dinsdag 5 maart 11.00-12.00 uur
Hoe onderzoek je of een integrale aanpak noodzakelijk en helpend is in het voorliggende geval? Dat mensen meerdere vragen hebben, betekent nog niet dat een integrale aanpak noodzakelijk en helpend is.

Webinar 3: Gecoördineerde aanpak & coördinator

Donderdag 14 maart 11.00-12.00 uur
Hoe ziet de coördinatie eruit? Wat is de rol van de coördinator?

Webinar 4: Casusoverleg

Donderdag 21 maart 11.00-12.00 uur
Hoe kan een zorgvuldige toeleiding naar een casusoverleg worden georganiseerd? Wat zijn ‘spelregels’ of ‘vuistregels’ voor een zorgvuldige samenwerking tussen partijen in het casusoverleg?

Webinar 5: Op- en afschalen zorg- en veiligheidshuizen

Donderdag 28 maart 11.00-12.00 uur
Hoe bepaal je of opschaling nodig is, c.q. afschaling mogelijk is? Wat is de relatie met het AVE-model? Hoe kan de samenwerking met het zorg- en veiligheidsdomein het beste plaatsvinden?

De webinars zullen opgevolgd worden door regiobijeenkomsten (de data en invulling van deze bijeenkomsten worden binnenkort bekendgemaakt.

Links