login »
11 januari 2024

Wet aanpak woonoverlast: online vragenuurtjes

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) verzorgt op dinsdag 30 januari 2024 een online vragenuurtje over de Wet aanpak woonoverlast. Heb je vragen over de aanpak van woonoverlast, sluit dan ook aan!

Leren van elkaar en Wet effectief toepassen

Gemeenten, corporaties en hun partners worden steeds meer geconfronteerd met veel casuïstiek met soms zeer complexe gevallen. Zij willen graag kennis en ervaring delen over de aanpak in een casus en van elkaar leren hoe ze de Wet effectief kunnen toepassen.

Daarnaast hebben professionals ook regelmatig vragen over wat de inzet van de Wet betekent voor andere interventies, zoals de inzet van gedwongen zorg en het strafrecht. Voor al deze vragen zijn de online vragenuurtjes bedoeld.

Stel je vraag aan het deskundigenpanel woonoverlast

Heb je een vraag, mail deze dan uiterlijk een week vóór het vragenuurtje naar Katja.Steverink@hetccv.nl. Een panel van deskundigen beantwoordt de binnengekomen vragen. Meestal is er ruimte om 5 tot 10 vragen per keer te beantwoorden.

Mocht het niet mogelijk zijn om je vraag te beantwoorden, dan krijg je dat van te voren te horen. Aanmelden voor een of meerdere vragenuurtjes doe je met dit aanmeldformulier. Wil je alleen meeluisteren? Dat kan altijd. Meld je dan ook aan via het formulier.

De leden van het panel variëren per keer en worden meestal gevormd door experts uit gemeenten en een Zorg- en Veiligheidshuis. Het CCV, bureau Woontalent en hoogleraar Openbareorde-recht Michel Vols van de Rijksuniversiteit Groningen zijn vaste leden van het panel.

Links