login »
27 juni 2023

Opgroeiende kinderen met van criminaliteit verdachte familieleden in de regio Rotterdam Rijnmond

Voor dit onderzoek in opdracht van het ZVH Rotterdam-Rijnmond is in kaart gebracht hoeveel opgroeiende kinderen in de regio Rotterdam Rijnmond op 1 januari 2020 van criminaliteit verdachte familieleden hadden. Het onderzoek werd uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Goede cijfers ontbreken

Eén van de aandachtsgebieden van het ZVHRR is criminaliteit binnen families. De problematiek van criminaliteit binnen families en de mogelijke invloed op opgroeiende kinderen komt vaak naar voren in gesprekken met de partners van het samenwerkingsverband. Ook vanuit de landelijke politiek is aangegeven dat lokale organisaties een belangrijke rol kunnen spelen bij de aanpak van dit probleem.

Op dit moment ontbreken goede cijfers over de omvang van deze problematiek. Het ZVHRR heeft daarom het CBS gevraagd om het volgende in kaart te brengen:

  • Hoeveel opgroeiende kinderen in de regio Rotterdam Rijnmond hebben van criminaliteit verdachte familieleden?
  • Hoe is deze problematiek verdeeld over gemeenten en wijken in deze regio?
  • In welke mate zijn jongeren in deze regio met verdachte familieleden zelf verdacht geweest van een delict?

Resultaten

De resultaten laten zien dat op 1 januari 20201 bijna 6 procent van de opgroeiende kinderen in de regio Rotterdam Rijnmond samenwoonde met een volwassen familielid dat ergens in de 5 jaar daarvoor verdacht is geweest van een relatief zwaar misdrijf. Dit zijn meer dan 14 duizend kinderen in 8 duizend gezinnen.

Voor bijna 22 procent van de kinderen in deze regio (afgerond 55 duizend kinderen in 32 duizend gezinnen) geldt dat zij minimaal één volwassen verdacht familielid in de regio Rotterdam Rijnmond hebben wonen en meer dan een kwart van de kinderen (afgerond 69 duizend kinderen in 40 duizend gezinnen) heeft minimaal één volwassen verdacht familielid in Nederland wonen.

Links