login »
20 april 2023

Onderzoek meerwaarde nazorg ex-gedetineerden ZVH’en Noord- en Midden-Limburg

De intensieve nazorg van ex-gedetineerden door de coördinatoren van de zorg- en veiligheidshuizen Noord- en Midden-Limburg betaalt zich ruimschoots terug. Dat blijkt uit onderzoek dat deze ZVH’en hebben laten uit laten voeren.

Optimale ondersteuning

Voordat ze in vrijheid zijn gesteld, voeren de ZVH-nazorgcoördinatoren in de PI al een eerste gesprek met gedetineerden. Zo wordt ingezet op optimale ondersteuning op verschillende leefgebieden. In het onderzoek wordt een vergelijking gemaakt tussen de onderzoeksgroep en een controlegroep (vergelijkbaar op kenmerken als crimineel verleden, leeftijd en omvang en aard van de problematiek).

Interviews en politiecijfers

De onderzoekers keken onder meer naar recidive, dagbesteding/werk, welzijn en zorgconsumptie. Hiervoor zijn interviews gehouden met ex-gedetineerden en met veiligheidshuispersoneel en hulpverleners. Ook zijn politiecijfers verzameld.

Opbrengsten

De nazorg van de ZVH’en bereikt zo’n 24 procent van de totale groep uitgestroomde gedetineerden. De onderzoekers zien dat de baten ruimschoots opwegen tegen de jaarlijkse kosten. Zo blijkt dat elke investering van 1,00 euro in nazorg, ten minste 2,28 euro oplevert.

De werkelijke opbrengsten zijn vermoedelijk hoger, gezien de positieve resultaten op het vlak van wonen, verslaving, psychische gezondheid, kwaliteit van leven en toekomstperspectief.

Downloads

Meer weten

Neem voor meer informatie over dit onderzoek en de werkwijze in Noord- en Midden-Limburg contact op met Hans Mehlkop.