login »
15 maart 2021

Politiechef Anja Schouten: ‘Burgemeester wees zuinig op de Zorg- en Veiligheidshuizen’

Politiechef Anja Schouten doet in de nieuwsbrief van het Bureau Regioburgemeesters een oproep om zuinig te zijn op de Zorg- en Veiligheidshuizen. Schouten vertelt in het interview onder andere over de aanpak en hulp aan mensen die verward gedrag.

Mensen die verward gedrag vertonen vragen onverminderd aandacht van de politie. Het aantal incidenten van personen met verward gedrag stijgt nog steeds en kwam in 2020 boven de 100.000 uit.

Multidisciplinaire aanpak

Anja Schouten, politiechef in Noord-Holland en portefeuillehouder Zorg en Veiligheid bij de Nationale Politie, benadrukt het belang van de multidisciplinaire aanpak. “Met die integrale samenwerking help je de persoon en de politie. Daarom zeggen wij tegen de burgemeesters: wees zuinig op de Zorg- en Veiligheidshuizen, die zijn echt belangrijk. Dat is de plek om die complexe multi-problematiek te bespreken en om informatie met elkaar te delen. De GGZ zou hier ook standaard aan tafel moeten zitten, dat is nog niet overal het geval.”

Drie hoofdlijnen

Voor de aanpak en hulp aan mensen die verward gedrag zijn er volgens Schouten drie hoofdlijnen voor het werk van de politie. “Wij zijn er allereerst voor om onveilige situaties weer veilig te maken en om strafrecht te starten. Dat is hier ook onze benadering. Ten tweede is het onze taak om, als wij zorgen hebben over mensen, dat te kunnen melden bij het juiste loket. We willen het voor onze collega’s makkelijker maken om de zorg daar te adresseren waar anderen er mee aan de slag kunnen, dus ook bij decentrale loketten.”

“Ten derde willen wij een betrouwbare partner zijn in de multidisciplinaire aanpak. Daar is een construct voor nodig en pleiten wij zo sterk voor de Zorg- en Veiligheidshuizen. Als we ons als politie op deze drie hoofdlijnen kunnen richten bij de aanpak van mensen met verward gedrag, dan zijn we bezig met goed politiewerk.”

Links