login »
03 maart 2022

Verbinding zorg-, veiligheids- en sociaal domein: subsidieoproepen

Organisaties die regionaal samenwerken op het gebied van zorg en veiligheid voor mensen met onbegrepen gedrag en (zeer) complexe problematiek komen in aanmerking voor een subsidie vanuit Actieprogramma Grip op Onbegrip. ZonMw heeft vanuit dit actieprogramma nieuwe subsidieoproepen opengesteld om de verbinding tussen verschillende domeinen te versterken of aan te gaan.

Thema's

Het gaat om het opzetten van een Regionale Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag of het versterken van samenwerkingsverbanden ten behoeve van mensen met onbegrepen gedrag en (zeer) complexe problematiek.

Informatiebijeenkomsten

De informatiebijeenkomsten voor beide oproepen zijn op 8 en 24 maart (14.00 - 16.00 uur)