login »
21 januari 2021

Daders van mensenhandel: vaak jonger dan 23 jaar

De relatief jonge leeftijd van daders van binnenlandse seksuele uitbuiting baart de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen grote zorgen. Een derde van hen is jonger dan 23 jaar op het moment van plegen. Dat blijkt uit de Dadermonitor mensenhandel die vandaag is uitgebracht.

Mensenhandel

De dadermonitor geeft inzicht in de daders van de verschillende vormen van mensenhandel en in de strafrechtelijke aanpak in de periode 2015-2019. Binnenlandse seksuele uitbuiting is de meest voorkomende vorm van mensenhandel. Ook bij daders van criminele uitbuiting valt de leeftijd op: een vijfde van hen is jonger dan 23 jaar.

De Nationaal Rapporteur beveelt aan om gericht in te zetten op het voorkomen van daderschap van mensenhandel, specifiek onder jongeren. Nationaal Rapporteur Herman Bolhaar: "Ik kan niet genoeg benadrukken hoe verontrustend ik het vind dat zulke jonge mensen zich schuldig maken aan zulke ernstige misdrijven. We weten nog te weinig van de daders, hoe en waarom ze doen wat ze doen. Daar moeten we meer over weten, want zonder daders zijn er geen slachtoffers."

Niet alleen in deze dadermonitor, maar ook in de recent verschenen Slachtoffermonitor mensenhandel en het casuïstiekonderzoek naar seksueel geweld tegen jonge vrouwen in Amsterdam, valt de jonge leeftijd van slachtoffers en daders in negatieve zin op.

Vasthoudendheid noodzakelijk

"In de onderzoeken die ik recent uitbracht, is het probleem van jonge daders en slachtoffers steeds urgent aanwezig," zegt Bolhaar. "Voor deze complexe problemen zijn geen gemakkelijke oplossingen. Mensenhandel verandert snel van karakter en wordt minder zichtbaar doordat het zich meer en meer online afspeelt.

Steeds meer bestuurders en overheden – op lokaal, regionaal en landelijk niveau – erkennen de urgentie van deze problematiek. Dat is een belangrijke ontwikkeling. Om mensenhandel effectief te bestrijden, is nu slagkracht nodig in de uitvoering. Met steun voor de professionals die daadwerkelijk in contact staan met jongeren. Anders betalen deze jongeren en wij als maatschappij straks de rekening."

Downloads

Nieuws