login »
01 november 2022

Eerste voortgangsrapportage Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

De eerste voortgangsrapportage van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming is gepresenteerd. Deze rapportage laat zien welke randvoorwaarden zijn neergezet om tot een succesvolle aanpak te komen en gaat in op de inspanningen en resultaten van de afgelopen periode en op de prioriteiten voor de komende zes maanden.

Stand van zaken proeftuinen

De voortgangsrapportage biedt inzicht in de stand van zaken in de proeftuinen Toekomstscenario. De afspraken die zijn opgenomen in de Kamerbrief over verbetering van de jeugdbeschermingsketen gaan leiden tot een versnelling in de proeftuinen en in de regio’s.

De resultaten van die versnelling zullen in volgende voortgangsrapportages inzichtelijk worden gemaakt. Vanaf 2023 zal ook inzicht worden geboden in de stand van zaken in de regio’s. Dit zal worden gedaan aan de hand van de basisprincipes en thema’s.

Basisprincipes

De basisprincipes van het scenario zijn gezinsgericht, rechtsbeschermend en transparant, eenvoudig en lerend. Het toekomstscenario schetst op hoofdlijnen hoe de kind- en gezinsbescherming er over zo’n 5 tot 10 jaar uit zou kunnen zien.

Centraal in het scenario staat de hulp en bescherming van het kind en gezin in onveilige en bedreigende situaties. Daarbij is er niet alleen oog voor het kind, maar ook voor de volwassenen. Het doel is om tijdige en passende hulp en bescherming te bieden aan kinderen en gezinnen.

Downloads