login »
23 mei 2023

Meer gemeenten betrokken bij Preventie met Gezag

Het kabinet gaat meer gemeenten betrekken bij het actieplan Preventie met Gezag, een ‘lerende aanpak’. Dat schrijft minister Dilan Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer.

Gebiedsgerichte aanpak

De aanpak Preventie met Gezag wil voorkomen dat jongeren in aanraking komen met criminaliteit of daarin doorgroeien. De investeringen in dat programma lopen op naar structureel 143 miljoen euro vanaf 2025. Het programma zet in op een gebiedsgerichte aanpak door gemeenten, in samenwerking met onder meer politie en justitie, de kinderbescherming, scholen en stichting Halt.

Acht gemeenten

Vorig jaar zijn de eerste vijftien gemeenten gestart. Met de uitbreiding van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid kwamen er nog vier bij. Nu heeft Yeşilgöz nog eens acht gemeenten gevraagd voorstellen te doen om de jeugdcriminaliteit aan te pakken.

Het gaat om Almere, Enschede, ’s-Hertogenbosch, Nijmegen, Helmond, Venlo, Sittard-Geleen en Maastricht. Zij zijn geselecteerd op basis van hun criminaliteitscijfers en sociaaleconomische data.