login »
20 juni 2023

Tweede voortgangsrapportage Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

De tweede voortgangsrapportage van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming is gepresenteerd. Deze rapportage gaat in op de inspanningen en resultaten van de afgelopen periode en op de prioriteiten voor de komende zes maanden.

Sinds de eerste voortgangsrapportage van november 2022 is er hard gewerkt om te schakelen van het denken in scenario’s naar daadwerkelijk doen. Het programma is van de inrichtingsfase in de uitvoeringsfase gekomen. Daarbij is de betrokkenheid van cliënten, ervaringsdeskundigen en netwerkpartners opgestart.

Stand van zaken proeftuinen

De elf proeftuinen zijn vol aan de slag en de start is gemaakt om de lessen uit de praktijk naar bouwstenen te vertalen, waarmee proeftuinen en regio’s vervolgens aan de slag kunnen. Op basis van de eerste monitoringsresultaten lijkt de andere manier van werken er in de proeftuinen voor te zorgen dat er minder kinderbeschermingsmaatregelen worden ingezet.

Conclusies

Harde conclusies over de daling van het aantal kinderbeschermingsmaatregelen en andere maatschappelijke effecten, bijvoorbeeld op de veiligheid binnen gezinnen en huishoudens en het vertrouwen in de hulp die zij krijgen, kunnen op z’n vroegst in de tweede helft van 2023 worden getrokken.3

Naast de proeftuinen worden in veruit de meeste andere regio’s stappen gezet in de richting van het Toekomstscenario. Er zijn hierbij (nu nog) grote verschillen zichtbaar. In de rapportage wordt per actielijn de voortgang samengevat.

Downloads