login »
14 juli 2023

Regiobijeenkomsten Implementatie Wams

Het Programma Implementatie-ondersteuning Wams verzorgt in de maanden september en oktober vijf regiobijeenkomsten. De bijeenkomsten beginnen met een plenair deel, waarna de deelnemers kunnen kiezen uit vier workshops. De eerste regiobijeenkomst wordt gehouden op 14 september in Hoeven.

Deelname aan de bijeenkomsten is kosteloos. Deelnemers kunnen zich opgeven voor twee van de onderstaande vier workshops:

1. Workshop Toegang
In deze workshop wordt toegelicht hoe u uw ‘toegang’ conform de Wams inricht. Het gaat over het meldpunt, reguliere toegang, toegang bij ernstige meervoudige problematiek en de samenloop Wams – Wgs. Ook wordt hier nadrukkelijk bekeken hoe u bestaande structuren kunt gebruiken voor een vliegende start. Daarmee biedt deze workshop ook inzicht in de to-do lijst ten aanzien van toegang.
Doelgroep: Projectleiders implementatie-ondersteuning Wams, Beleidsmedewerkers, Kwaliteitsmedewerkers, Consulenten / Front-officemedewerkers.

2. Workshop Gecoördineerde aanpak
Zoals al in de titel van de wet staat, vraagt de Wams een bepaalde gecoördineerde aanpak. Deze aanpak, als ook de coördinator-functie, het casusoverleg, andere overlegtafels en het AVE-model komen in deze workshop aan bod. Zo wordt ook duidelijk wat een gemeente ‘te doen’ staat. Daarmee biedt deze workshop inzicht in de to-do lijst voor de gecoördineerde aanpak. Ook wordt duidelijk hoe u, als gemeente, de aanpalende domeinen goed kunt betrekken.
Doelgroep: Projectleiders implementatie-ondersteuning Wams, Beleidsmedewerkers, Kwaliteitsmedewerkers, Consulenten / Front-officemedewerkers.

3. Juridische workshop
Deze workshop is voer voor juristen en bestaat uit twee delen. Allereerst behandelen we privacy en de juridische grondslag. Daarna over wat het betekent voor verordeningen e.d.
Doelgroep: juristen, privacy-officers, functionarissen gegevensbescherming.

4. Leren van de praktijk
In deze workshop licht een gemeente toe hoe zij met de Wams aan de slag is. In de workshop worden de deelnemers vriendelijk uitgedaagd om ook hun successen en uitdagingen te delen. Opdat we van elkaar in de praktijk kunnen leren.
Doelgroep: iedereen die wil gluren bij de buren

Data, locaties en aanmelden

De bijeenkomsten vinden plaats in de volgende steden:
14 september - Conferentiecentrum Bovendonk in Hoeven
19 september - Het Forum in Roermond
3 oktober - Orpheus in Apeldoorn
5 oktober - De Bonte Wever in Assen
12 oktober - Cupola XS in Haarlem