login »
06 juni 2024

Gezinnen met meervoudige en complexe problemen

Gezinnen met meervoudige en complexe problemen hebben vaak te maken met verschillende, met elkaar verweven uitdagingen en problemen, die elkaar kunnen versterken en het oplossen ervan kunnen bemoeilijken.

Inhoud

Voor hulpverleners is het ook vaak buitengewoon gecompliceerd om met deze gezinnen te werken. Professionals staan voor de moeilijke taak om de verbinding met deze gezinnen aan te gaan en samen te werken aan een kluwen van psychologische, pedagogische en systemische problemen als huiselijk geweld, kindermishandeling, hechtingsproblemen en complexe scheidingen.

Maar ondertussen zijn er ook materiële en maatschappelijke problemen als schulden, werkloosheid en bestaansonzekerheid. Ook is er wat deze gezinnen betreft een veelheid aan protocollen, procedures, richtlijnen en evidence-based interventies waar in de alledaagse praktijk rekening mee gehouden dient te worden.

Op dit congres staan zeven ervaren sprekers uit wetenschap en praktijk garant voor een interessant en praktijkgericht programma dat deze problematiek vanuit verschillende perspectieven belicht.

Wat leer je?

  • Het spanningsveld van richtlijn, werkzame elementen en typologieën van gezinnen met meervoudige en complexe problemen
  • Intergenerationeel trauma kindermishandeling en huiselijk geweld in gezinnen met complexe problematiek
  • Systemisch behandelen van complexe gezinsproblematiek middels VIER
  • Diagnostische processen gericht op het herstel van zelfregulatie in complexe gezinsproblematiek
  • De begeleiding van beginnend delinquent- en normoverschrijdend gedrag
  • Gehechtheid in complexe gezinnen en hoe hiermee om te gaan
  • (Samen-)werken met een signaleringsplan in complexe gezinssituaties

Links