login »
29 november 2021

Vacature procesregisseur Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost heeft een vacature voor een procesregisseur. Als procesregisseur word je verantwoordelijk voor het voeren van procesregie op complexe, domeinoverstijgende casuïstiek.

Voorkomen ernstige overlast en criminaliteit

Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost (hierna: Zorg- en Veiligheidshuis) is een samenwerkingsverband waarin partners met elkaar samenwerken aan het waarborgen van de sociale veiligheid en het terugdringen, dan wel voorkomen van ernstige overlast en criminaliteit.

Voorzitter van het overleg

Als procesregisseur van COM- (Casuïstiek op Maat) en PGA-zaken (Persoonsgerichte aanpak) voer je onafhankelijke procesregie. Je analyseert de casus, inventariseert welke ketenpartners betrokken moeten worden en organiseert op basis van die informatie overleggen. Je bent de voorzitter van het overleg en je komt tot beeldvorming en oordeelsvorming en stelt samen met ketenpartners een plan van aanpak op.

Je weet in geval van knelpunten te komen tot een doorbraak. Dit doe je op basis van je brede kennis van de interventies van de ketenpartners en jouw mensenkennis. Je bewaakt de voortgang: je stuurt aan op goede communicatie en samenwerking tussen partijen.

Links