login »
19 mei 2022

Vacature Beleidsmedewerkers Meerjarenagenda ZVH

Voor het programmateam Meerjarenagenda ZVH worden drie beleidsmedewerkers gezocht. Als beleidsmedewerker houdt je je bezig met een van drie pijlers uit de meerjarenagenda: personen met een hoog veiligheidsrisico, verbinding met de omgeving en huis op orde.

Programmateam

In de meerjarenagenda staan de ontwikkelingen voor de komende jaren benoemd waaraan de partners van de Zorg- en Veiligheidshuizen gezamenlijk werken. Voor de coördinatie van de uitvoering is in 2021 een programmateam ingericht. In dit team dragen een coördinator, drie inhoudelijk beleidsmedewerkers en de managers Zorg- en Veiligheidshuizen, zorg voor de uitvoering van de Meerjarenagenda ZVH.

Pijlers uit de meerjarenagenda

De drie beleidsmedewerkers richten zich ieder met name op 1 pijler uit de meerjarenagenda, waarbij onderlinge vervanging en bijspringen op andere pijlers wel gevraagd wordt. De drie pijlers zijn:

  • Personen met een hoog veiligheidsrisico
  • Verbinding met de omgeving
  • Huis op orde

De pijlers bestaan uit subonderwerpen waar inhoudelijke coalities op zijn gevormd. Als beleidsmedewerker stimuleer, motiveer en ondersteun je deze inhoudelijke coalities.

(reageren is niet meer mogelijk)