login »
01 mei 2020

Video Ketenwerkproces ex-partnerstalking

De Zorg- en Veiligheidshuizen Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid hebben samen met Veilig Thuis Rotterdam en andere ketenpartners een video voor professionals gemaakt. In de video wordt uitgelegd hoe te handelen bij stalking.

Beschrijving

In deze film komt het ideaaltypisch werkproces in beeld voor alle betrokken ketenpartners om een identieke werkwijze te volgen voor Ex-partner stalking. De film maakt het belang inzichtelijk van de op elkaar afgestemde werkprocessen en de diverse fases in het ketenwerkproces waarbij het uitgangspunt is de hoog-risico-score bij de Screening Assessment for Stalking and Harassment (SASH).

Tijdig herkennen is cruciaal
De film is gemaakt voor de duizenden professionals die in hun werk te maken krijgen met Ex-partner stalking zodat zij weten voor welk deel in het ketenproces zij verantwoordelijk zijn en proactief in plaats van reactief kunnen handelen.

Het tijdig herkennen van ex-partner stalking is cruciaal in het waarborgen van de veiligheid van slachtoffers. “We zorgen dat we bij hoog risico stalkingszaken informatie van Justitie en politie direct bij elkaar leggen, zodat we de veiligheid beter kunnen inschatten en acties kunnen inzetten," stelt Debbie Maas, bestuurder van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond op de website van haar organisatie.

Zodra een verdachte van ex-partnerstalking is aangehouden, wordt dit binnen het ZVHRR besproken waar onder andere Openbaar Ministerie, politie en Veilig Thuis dagelijks samenkomen. Op die manier worden signalen niet meer gemist of niet gedeeld, is het uitgangspunt.

Multidisciplinaire aanpak noodzakelijk
De video is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Afdelingshoofd Veiligheid in Sociaal Domein van het ministerie Justitie en Veiligheid, Hasan Goleli, benadrukt het belang van een goede aanpak: “Ex-partner stalkingszaken zijn ernstige zaken met een grote impact op het slachtoffer en hun omgeving. Helaas kennen we meerdere zaken met dodelijke afloop."

"Ex-partner stalking is een complex probleem en daarom is een multidisciplinaire aanpak noodzakelijk. Deze video geeft inzicht hoe we samen succesvol worden in de aanpak van Ex-partner stalking vanuit de vier gemeenschappelijke doelen: tijdige herkenning, risico’s juist inschatten, juist triageren en prioriteren en adequaat reageren in een gezamenlijke stalkingsaanpak.”

Partners
De film is een samenwerking van de Zorg- en Veiligheidshuizen Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid, OM parket Rotterdam, Landelijk Officier van Justitie Zeden, Huiselijk Geweld & Kindermishandeling, de recherchepsycholoog Nationale politie, politie Eenheid Rotterdam en Veilig Thuis.

Organisatie

ZVH Rotterdam-Rijnmond, ZVH Zuid-Holland Zuid en Veilig Thuis Rotterdam

Video Ketenwerkproces ex-partnerstalking

Het is mogelijk dat onderstaande video (door uw cookie-instellingen) niet zichtbaar is. Klik hier om de video op te bekijken op YouTube