login »
02 mei 2019

Factsheet IV Wvggz

Het uitwisselen van informatie speelt een belangrijke rol bij de uitvoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). De werkprocessen en ondersteuning zijn nog volop in ontwikkeling, maar de VNG merkt dat bij gemeenten veel vragen leven over 'de IV-kant' van de Wvggz.

Beschrijving

Daarbij moet direct gemeld worden dat het antwoord op deze vragen deels nog in ontwikkeling is. We zitten namelijk volop in de (door)ontwikkeling van werkprocessen en IV-ondersteuning.

Stap voor stap
Nog niet alles is helder; het gaat stap voor stap. Tegelijkertijd merkt de VNG dat er bij gemeenten vragen leven over de IV voor de Wvggz. Daarom biedt deze factsheet de meest recente stand van zaken. Het is de bedoeling dat in volgende edities het beeld wordt aangevuld.

De VNG koerst op het belangrijke ijkpunt van 1 januari 2020, de datum van inwerkingtreding van de Wvggz. Doel en verwachting is dat op dat moment de benodigde ondersteuning voor gemeenten beschikbaar is.

Doel
Doel van de factsheet is om u te informeren over:

  • Wat aan informatievoorziening nodig is om uitvoering van de Wvggz te ondersteunen.
  • Welke onderdelen daarvan door partners worden gerealiseerd.
  • Welke zaken gemeenten zelf moeten verzorgen.

Organisatie

VNG

Downloads