login »
03 juli 2019

Tweede voortgangsrapportage programma Geweld hoort nergens thuis

De tweede voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) is gisteren naar de Tweede Kamer verzonden. In 14 van de 28 GHNT-regio’s is inmiddels sprake van integrale sturing op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Beschrijving

Deze tweede voortgangsrapportage gaat in op de inspanningen en resultaten van het eerste halfjaar van 2019 en kijkt vooruit naar de prioriteiten voor de tweede helft van dit jaar.

Integrale sturing
Volgens de voortgangsrapportage is inmiddels in de helft van de 28 regio’s sprake van integrale sturing. Dat wil zeggen dat de regio’s een bestuurlijk en inhoudelijk netwerk vormen waarin de randvoorwaarden voor een multidisciplinaire, systeemgerichte en effectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling worden gecreëerd.

Hiermee wordt de inzet van partners uit hulpverlening, zorg, onderwijs, politie en justitie op elkaar afgestemd. Negen regio’s treffen momenteel voorbereidingen om integrale sturing te bereiken.

Randvoorwaarden
Het afgelopen half jaar heeft het programma GHNT prioriteit gegeven aan het creëren van de benodigde randvoorwaarden. De drie cruciale voorwaarden om te komen tot een effectieve en duurzame regionale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling zijn:

  • Het realiseren van integrale sturing
  • Het versterken van de lokale infrastructuur
  • Het inrichten van een aanpak voor gezinnen/huishoudens met de meest complexe problematiek (MDA++)

Organisatie

Programma Geweld hoort nergens thuis

Downloads