login »
03 juli 2020

Zelfscan re-integratie ex-gedetineerden

De VNG heeft samen met een aantal gemeenten en Zorg- en Veiligheidshuizen deze Zelfscan re-integratie ex-gedetineerden ontwikkeld. De zelfscan faciliteert gemeenten en samenwerkings- verbanden (waaronder Zorg- en Veiligheidshuizen) bij hun reflectie op de re-integratie van ex-gedetineerden.

Beschrijving

De scan is bedoeld voor professionals die actief betrokken zijn bij de beleidsvorming of uitvoering van de re-integratie van ex-gedetineerden. Denk aan beleidsmedewerkers, kwaliteitsmedewerkers, coördinatoren nazorg, procesregisseurs en managers van Zorg- en Veiligheidshuizen.

De informatie die de scan oplevert, kan worden gebruikt om de huidige situatie in beeld te brengen en met collega’s, bestuurders of externe samenwerkingspartners het gesprek aan te gaan over de versterking van de aanpak.

Gespreksleidraad collega’s en partners

De zelfscan geeft daarnaast antwoord op vragen als:

  • Hoe zijn de taken van de gemeente in de voorbereiding op een succesvolle terugkeer van gedetineerden ingevuld?
  • Welke beleidsmatige keuzes zijn er gemaakt?
  • Hoe versterkt u deze aanpak verder?

De uitkomst van de scan kan worden gebruikt als gespreksleidraad. Maar ook het gezamenlijk invullen van de scan met collega's en partners kan een interessant gesprek opleveren.

Inspirerende voorbeelden

In de scan zijn voorbeelden uit het land opgenomen die van pas kunnen komen bij het versterken van de eigen aanpak. De scan richt zich alleen op de verantwoordelijkheid van gemeenten bij de re-integratie van ex-gedetineerden.

De leefgebieden ID-bewijs, werk en inkomen, schulden, zorg, onderdak en sociaal netwerk staan daarbij centraal. De bredere verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld als het gaat om veiligheid en openbare orde, blijft in de scan buiten beschouwing.

Organisatie

VNG

Links