login »
06 december 2022

Vatbare individuen en vatbare omgevingen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onderzoek laten uitvoeren naar de vatbare doelgroepen voor radicalisering. De studie geeft een overzicht van de risicofactoren en beschermende factoren.

Beschrijving

De onderzoeksvraag luidde: “Hoe kunnen we de voor radicalisering vatbare doelgroepen afbakenen en hoe kan dit praktisch worden ingezet bij de vorming van beleid gericht op de preventie van radicalisering?” De studie geeft een overzicht van de risicofactoren en beschermende factoren bij radicalisering, op basis van zowel een literatuurscan als interviews.

De studie laat zien dat het lastig is om op basis van beschermende en/of risicofactoren vatbare groepen af te bakenen. Wel kan er gekeken worden naar vatbare individuen in vatbare omgevingen, en zou je door te kijken naar de specifieke context van vatbare omgevingen en de behoeftes binnen die omgevingen, groepsgerichte interventies inzetten in een vatbare omgeving, aldus de onderzoekers.

Organisatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Downloads