login »
08 oktober 2020

Handreiking gegevensdeling en privacy Ketenveldnorm

In deze handreiking worden verschillende juridische routes geschetst waarlangs de toeleiding naar de levensloopfunctie kan lopen. Er zijn routes beschreven voor cliënten die wel medewerking willen verlenen en cliënten die (nog) geen medewerking willen verlenen aan de levensloopfunctie.

Beschrijving

De Ketenveldnorm is ontwikkeld om de keten van zorg, ondersteuning en veiligheid zoveel mogelijk sluitend te organiseren. Tevens moet het helpen om de belangen van cliënten en de veiligheid van de samenleving met elkaar in balans te brengen.

De Ketenveldnorm maakt het mogelijk om de cliënten forensische zorg te bieden, ook al is er geen sprake van een strafrechtelijke titel, en bij verhoogd risico op gevaar op te schalen naar een afdeling met forensische expertise en beveiligde zorg.

De handreiking beschrijft welke mogelijkheden er zijn om het proces naar de levensloopfunctie in gang te zetten. Juridisch gezien zijn daarbij twee situaties te onderscheiden: de cliënt wil medewerking verlenen aan de levensloopfunctie OF de cliënt wil (nog) geen medewerking verlenen aan de levensloopfunctie.

In de handreiking worden een aantal routes beschreven:

  • De vrijwillige route
  • De ‘onder voorwaarden’-route vanuit het gedwongen kader of strafrecht
  • De Wvggz-route
  • De Wzd-route
  • De bemoeizorg-route

De handreiking is een werkdocument van oktober 2020. Begin 2021 worden eventuele aanvullingen in het document verwerkt.

Auteurs

Alexandra Reijerse en Léon Sonnenschein

Organisatie

Landelijke projectteam Ketenveldnorm

Links