login »
18 april 2019

Rapportage Integrale aanpak terrorisme

Deze rapportage presenteert de inzet in het kader van de integrale aanpak van terrorisme en extremisme sinds eind 2017 tot april 2019. Het geeft een aantal van de bereikte mijlpalen weer, met een vooruitblik op de komende periode.

Beschrijving

Extremistische en terroristische groepen en personen bedreigen en ondermijnen de democratie. Niet alleen wanneer zij geweld plegen en zich buitenwettelijk gedragen, maar ook wanneer zij onverdraagzaamheid en intolerantie of haat prediken en daarmee aanzetten tot radicalisering en extremisme. De afgelopen jaren heeft de overheid dan ook intensief geïnvesteerd om de dreiging uitgaand van extremisme en terrorisme het hoofd te bieden.

De jihadistische dreiging blijft aanwezig en is nog altijd prominent in Nederland. Er is sprake van een heroriëntatie van de Nederlandse jihadistische beweging, waarvan niet duidelijk is in welke richting deze zich ontwikkelt. Tegelijkertijd zijn er ontwikkelingen in het dreigingsbeeld, zoals de opleving van rechts-extremisme, die maken dat de aanpak op onderdelen is verbreed. Investering in terrorismebestrijding blijft noodzakelijk.

Organisatie

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)

Downloads