login »
19 juni 2020

Animatie Zorg + Veiligheid

Er zijn hulpbehoevenden die te maken hebben met een opeenstapeling van persoonlijke problemen: denk aan psychische klachten, verstandelijke beperking en verslaving. Deze mensen zijn vaak het slachtoffer van misbruik en criminaliteit, of ze veroorzaken zelf overlast en veiligheidsproblemen.

Beschrijving

Bij deze doelgroep kunnen daderschap en slachtofferschap door elkaar lopen. Met het oog op goede ondersteuning en zorg, én in het belang van veiligheid en leefbaarheid, is het belangrijk dat zorgprofessionals goed samenwerken met hun veiligheidspartners. Daarover gaat de animatie Zorg + Veiligheid. Bekijk deze animatie over de persoonsgerichte aanpak en de daarvoor benodigde samenwerking op het snijvlak van zorg en veiligheid.

Organisatie

VNG

Video samenwerking Zorg + Veiligheid

Het is mogelijk dat onderstaande video (door uw cookie-instellingen) niet zichtbaar is. Klik hier om de video op te bekijken op YouTube