login »
23 maart 2020

Multiprobleemverdachten in beeld

Veel mensen die vaak met het strafrecht in aanraking komen hebben problemen op meerdere leefgebieden. Door alert te zijn op achterliggende problemen, kan het Openbaar Ministerie recidive beter voorkomen, zo blijkt uit dit onderzoek.

Beschrijving

Jaarlijks zijn circa 160.000 personen verdachte in een strafzaak. 1 op de 5 verdachten heeft een combinatie van problemen en kan worden aangeduid als multiprobleemverdachte. Deze groep heeft met name problemen op psychisch en financieel vlak.

Het OM wil aan die problemen aandacht besteden. Echter, kwantitatief onderzoek naar de omvang van deze multiprobleemgroep in het strafrecht ontbreekt. Daarom zijn gegevens verzameld over bijna een half miljoen verdachten die bij het OM eenmaal of vaker zijn ingestroomd in de periode 2013-2017.

Het CBS heeft die voor dit onderzoek gekoppeld aan allerlei achtergrondkenmerken, zowel op persoons- als op huishoudensniveau.

Organisatie

Openbaar Ministerie en Centraal Bureau voor de Statistiek

Links

  • Lees meer over dit onderzoek op de website van SECONDANT