login »

Voor wie?

Het Zorg en Veiligheidshuis voorziet in een aanpak voor casuïstiek waarin sprake is van multiproblematiek en waarvoor meerdere ketens (zorg, straf, bestuur) nodig zijn om een plan van aanpak op te stellen.

Daarnaast wordt in het ZVH Hollands Midden ook de nazorg aan (ex-)gedetineerden geco├Ârdineerd en vindt de Top60 aanpak in Gouda plaats binnen het Veiligheidshuis. Gemeenten kunnen lokale veiligheidsproblematiek altijd aanmelden bij het ZVH Hollands Midden.

Het Zorg en Veiligheidshuis fungeert tevens als informatieknooppunt. Alle partners en professionals kunnen contact opnemen met het ZVH voor vragen en/of laagdrempelig multidisciplinair advies.