login »

Wie zijn wij

In het Zorg en Veiligheidshuis (ZVH) werken de aangesloten organisaties samen om preventie, repressie en nazorg naadloos op elkaar te laten aansluiten. Het doel: recidive voorkomen, leefomstandigheden verbeteren en het structureel aanpakken van achterliggende problemen bij de cliƫnt.

Per 2015 werkt het ZVH Hollands Midden volledig regionaal. Dit betekent dat alle gemeenten uit de regio Hollands Midden aangesloten zijn bij het Zorg en Veiligheidshuis.
In het ZVH Hollands Midden werken diverse partners samen uit de bestuurs- zorg en strafketen, enkele van deze organisaties zijn:

Externe partners

Door de partners van het ZVH wordt nauw samengewerkt met lokale zorg- en welzijnsorganisaties. Zij nemen als gelijkwaardige partners deel aan de casusoverleggen waar de individuele personen worden besproken.