login »

Zorg en veiligheidshuizen Gelderland Midden

De zorg en veiligheidshuizen Gelderland Midden (West Veluwe Vallei en Regio Arnhem) is een netwerksamenwerking tussen straf- en zorgpartners en gemeenten. Daarin komen zij tot een ketenoverstijgende persoonsgerichte aanpak van complexe problematiek.

Deze aanpak is er op gericht om de persoon het best mogelijke perspectief te bieden en criminaliteit, recidive en maatschappelijke uitval te voorkomen en te verminderen. Tegelijkertijd bestrijden we zo ernstige overlast en criminaliteit en dragen we bij aan de veiligheid(sbeleving).

Wanneer reguliere inzet van partners binnen de eigen keten (zorg of straf) niet meer werkt zoeken de ketenpartners (bij voorkeur) in een vroeg stadium - of vanuit preventief oogpunt - de samenwerking. Dit om complexe problematiek zoveel mogelijk te beperken of zelfs voor te zijn.