login »
10 mei 2022

Jong en ontspoord in het drugsmilieu

Hoe stop je de aanzuigende werking van de zware drugscriminaliteit op jongeren? In het rapport ‘Jong ontspoord in het drugsmilieu’ van Stichting Maatschappij en Veiligheid zijn daar heldere aanbevelingen over te lezen. Het levert geen snelle oplossingen, maar geeft wel een overzicht van ervaringen en inzichten die tot nu toe zijn opgedaan.

Beschrijving

Op verzoek van de Stichting Maatschappij en Veiligheid werd het rapport gemaakt. De samenstellers ervan geven diverse concrete handvatten voor de aanpak van dit weerbarstige probleem. Te denken valt bijvoorbeeld aan een systemische aanpak, het doorbreken van het hokjes denken in de aanpak, het bijeenbrengen van systeem- en straatinformatie, preventie én repressie met gezag.

Het rapport doet 9 aanbevelingen onder de noemer van 3 hoofdthema’s. Het eerste hoofdthema is ‘het belang van ‘systematisch’ werken. De onderzoekers stellen dat uitgangspunt moet zijn het systeem waarin de jongeren verkeren en niet de afzonderlijke overtreding. De overtreding is hooguit de aanleiding om in actie te komen.

Hoofdthema 2 is het versterken van informatie en opsporing. Actuele en precieze informatie over het systeem waarin jongeren verkeren, is volgens de onderzoekers cruciaal. Daarbij is een brede samenwerking belangrijk, maar vooral de betrokkenheid van de politie is wezenlijk. “Elk rechercheonderzoek is immers ook een inkijkoperatie in de criminele wereld”, aldus de onderzoekers.

‘Preventie én repressie met gezag’ is hoofdthema 3. Volgens de onderzoekers hebben maatregelen die delicten voorkomen en achteraf straffen elkaar nodig. Hoe doe je dit met gezag?

Organisatie

Advies van de commissie ‘Jongeren en drugscriminaliteit’, uitgebracht op verzoek van de Stichting Maatschappij en Veiligheid

Downloads