login »
21 april 2022

(On)zichtbare beelden van jonge aanwas in de drugscriminaliteit

Het RIEC Midden-Nederland heeft in verschillende gemeenten onderzoek gedaan naar jonge aanwas in de (hard)drugshandel. Het onderzoek richtte zich op de uitingsvormen van harddrugscriminaliteit, kenmerken van (startende) jongeren die daarin een rol spelen en de manieren waarop zij daarbij betrokken raken.

Beschrijving

Het rapport is een verzameling van inzichten die zijn opgedaan in de betrokken gemeenten en biedt handelingsperspectieven die bijdragen aan het tegengaan van jonge aanwas in de drugscriminaliteit.

Gevarieerdere en bredere groep
Een belangrijk inzicht is dat jonge aanwas een gevarieerdere en bredere groep jongeren betreft dan doorgaans wordt gedacht. Jonge aanwas voldoet in alle deelnemende gemeenten weliswaar grofweg aan het beeld van wat doorgaans als risicogroep geldt. Echter in zes van de tien gemeenten is ook jonge aanwas beschreven die doorgaans minder direct herkenbaar is als risicogroep.

Het gaat om jongeren uit zowel ‘(multi)probleem’ gezinnen als ‘welgestelde’ gezinnen. Volgens professionals bestaat jonge aanwas met name uit 15- en 16-jarige jongens, maar geldt 12 jaar als startleeftijd. Om die reden is de transitiefase van de basis- naar de middelbare school een belangrijk (interventie)moment.

Normalisering van drugsgebruik
Daarnaast blijkt uit onderzoek ook een normalisering van drugsgebruik onder jongeren: “Coke is er gewoon; het is normaal. Niemand die het ziet als je snel een snuifje neemt”. Het is over het algemeen makkelijk voor jongeren om aan de drugs te komen. Naast parken, stations en parkeerplaatsen, dienen ook (gebieden rondom) scholen en sportclubs- en verenigingen als deallocaties.

Qua wijze van betrokken raken bij (hard)drugscriminaliteit gaat het om een wisselwerking tussen benaderd worden en eigen initiatief binnen het (on- en offline) sociale netwerk.

Aanbevelingen
Het rapport bevat ten slotte ook een aantal aanbevelingen, waaronder het verkennen van positieve toekomstperspectieven met jongeren zelf, het inzetten van rolmodellen uit de eigen sociale omgeving en het creëren van een integrale aanpak samen met scholen.

De gemeenten waar de deelonderzoeken reeds plaatsvonden, hebben de resultaten voor hun gemeente ontvangen. Voor de andere 28 gemeenten in Midden-Nederland zullen er gelijkenissen of herkenbare zaken in het rapport terug te lezen zijn.

Organisatie

RIEC Midden-Nederland

Downloads