login »

Aanmelden casus

Het Zorg- en Veiligheidshuis Gelderland Zuid richt zich op mensen die te maken hebben met problemen die op meer dan één leefgebied spelen en (naar verwachting) leiden tot crimineel en/of overlastgevend gedrag of verder afglijden.

De problematiek wordt daarbij beïnvloed door en heeft impact op het (gezins)systeem of de sociale leefomgeving (of het is te verwachten dat die impact er zal komen).

Alle ketenpartners uit het samenwerkingsconvenant kunnen van het aanmeldformulier gebruik maken. Na ontvangst van het aanmeldformulier zal de casus worden gescreend en wordt met een aantal ketenpartners besloten of de casus voldoet aan de criteria van de Top150 of TopX Plus.

Aanmeldingsformulier

Het aanmelden van complexe casuïstiek bij het Zorg- en Veiligheidshuis Gelderland-Zuid kun je doen middels onderstaand formulier.