login »

Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden

Het Regionale Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden is begin 2013 ontstaan als doorontwikkeling van het Veiligheidshuis Den Haag, dat in 2009 is opgericht. De gemeenten van de regio Haaglanden hebben besloten samen één Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) te vormen.

Het betreft de gemeenten: Delft, Zoetermeer, Westland, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp. De gemeente Den Haag is aangewezen als centrumgemeente. Elke gemeente heeft een lokale veiligheidskamer die de gemeenten zelf met hun partners inrichten. Het ZVH werkt nauw samen met deze lokale kamers.

In het ZVH Haaglanden werken ketenpartners uit de straf-, zorg- en de bestuurlijke keten samen bij de aanpak van criminaliteit en overlast. De samenwerking is erop gericht de vicieuze cirkels te doorbreken waarin klanten zich bevinden. Het doel is een veilige en leefbare samenleving te realiseren.

Multiproblematiek

Het ZVH focust op mensen die naast justitiecontacten nog meer problemen hebben. Deze groep is verantwoordelijk voor een groot deel van de criminaliteit en overlast in de stad. Juist voor hen maakt de aanpak van het ZVH het verschil. De zogenoemde ‘multiproblematiek’ kan niet door één ketenpartner of keten alleen worden opgelost.

Meerwaarde

De partners overleggen met elkaar over een persoonsgerichte en gezamenlijke aanpak waarbij preventie en repressie effectief op elkaar worden afgestemd. De meerwaarde van het samenwerkingsverband zit vooral in de aansluiting van de preventieve én repressieve aanpak en de aansluiting met het nazorgtraject.

De instanties zitten fysiek bij elkaar in één gebouw, waardoor zij elkaar snel kunnen vinden.

Digitaal meldingsformulier

Actuele melding doen: gebruik ons portaal.