login »

Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden

Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden werkt samen met haar partners op het gebied van straf, zorg en veiligheid in de regio Haaglanden. Samen helpen we mensen met meerdere problemen verder. We zetten ons in voor het welzijn van mensen die in gevaarlijke of moeilijke omstandigheden zitten. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de veiligheid van alle inwoners van Haaglanden.

Wat doet het Zorg- en Veiligheidshuis?

Als iemand meerdere problemen heeft, zijn er ook meer organisaties nodig om iemand te helpen. Het zorg- en veiligheidshuis brengt deze organisaties bij elkaar en maakt samen met hen een plan. Daarin staat wat iemand nodig heeft en hoe de verschillende organisaties daaraan bijdragen.

Meer informatie

Wil je meer weten over Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden? Bezoek onze website: www.zorgenveiligheidshuishaaglanden.nl.