login »

Aanpak criminele groepen

De aanpak van leden van een (criminele of overlastgevende) groep in het Zorg- en Veiligheidshuis gaat niet via het wegen of een focusoverleg, maar vindt plaats in een apart casusoverleg voor groepen (op verzoek van de betreffende gemeente).

De processtappen van de totale aanpak zijn weergegeven in het onderstaande schema:

Gemeente, politie en OM werken samen in de aanpak van criminele jeugdgroepen. Nadat een groep in beeld is gebracht en geprioriteerd in de lokale driehoek, vindt er een uitgebreide analyse plaats. Op basis daarvan wordt een plan van aanpak opgesteld.