login »

Focusoverleg

Het focusoverleg heeft als het doel een sluitende aanpak te realiseren waarin de zorgketen, de strafketen en de bestuurlijke keten effectief samenwerken om criminaliteit en overlast te beperken. Het Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden hanteert de volgende criteria om focus aan te brengen: actualiteit, multiproblematiek/meervoudige problematiek en/of beargumenteerde zorg.