login »

Plan van aanpak

Per besproken persoon of gezin maken de partners een integrale plan van aanpak. Daaronder verstaan we een gezamenlijke analyse van wat er aan de hand is, gezamenlijk bepaalde doelen voor de aanpak en afspraken over de uitvoering en de monitoring.