login »

Uitvoering en monitoring

Na het Focusoverleg wordt het plan van aanpak uitgevoerd door de ketenpartners die actiepunten hebben meegekregen. EƩn van de partners wordt aangewezen als casuscoƶrdinator. Hij is er verantwoordelijk voor dat de actiepunten uit het plan van aanpak juist en tijdig worden uitgevoerd.

Hiervoor is monitoring van de casus na het focusoverleg noodzakelijk. Als er geen redenen zijn het plan van aanpak aan te passen of een casus nogmaals op een focusoverleg te bespreken zal deze uiteindelijk worden afgesloten.