login »

Wat doet het Zorg- en Veiligheidshuis?

In het Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden werken ketenpartners uit de straf-, zorg- en de bestuurlijke keten samen in één kantoor aan de veiligheid van alle gemeenten in Haaglanden.

Multiproblematiek

Het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) focust op mensen die naast justitiecontacten nog meer problemen hebben. Deze groep is verantwoordelijk voor een groot deel van de criminaliteit en overlast in de stad. Juist voor hen maakt de aanpak van het ZVH het verschil. De zogenoemde ‘multiproblematiek’ kan niet door één ketenpartner of keten alleen worden opgelost. Denk aan een overlastgevend gezin waarbij moeder verslaafd is, vader agressief, het ene kind Laag Verstandelijk Beperkt is, het andere kind de buurt onveilig maakt.

Eén gezamenlijk beeld van de situatie

Onder regie van het ZVH ontstaat één gezamenlijk beeld van de situatie en werken de partners vanuit één plan en bundelen zorg (bijv. behandeling voor verslaving moeder), straf (na inbraak zoon) en bestuurlijke interventies (vb tijdelijk huisverbod voor vader). De gezamenlijke inspanning leidt ertoe dat het gezin minder overlast veroorzaakt, benodigde hulp wordt ingezet en niet meer of duidelijk minder in aanraking komen met justitie.

Eenduidige regie

Deze aanpak voor multiproblematiek werkt alleen als de partners nauw samenwerken onder eenduidige regie en elkaar versterken. Het ZVH kan deze regie bieden zonder de cases van de professionals over te nemen. Het uitgangspunt van de werkwijze is dat mensen die problemen veroorzaken vaak ook problemen hebben. Een effectieve aanpak van deze problemen is de sleutel tot duurzame gedragsverandering en het voorkomen van recidive. 

Meldingen

Alle professionals kunnen hulp vragen als de problematiek te complex is om met de eigen organisatie alleen of met de lokale partners op te lossen. De meldingen uit uw organisatie worden gescreend en voorzien van maatwerk. Soms is het voldoende om een professional te adviseren en afspraken te maken tussen enkele partnerorganisaties. Bij de meest complexe gevallen (zoals het voorbeeld hierboven) wordt er een focusoverleg gepland met de melder en de relevante partijen (regionale als ook lokale) worden uitgenodigd om te komen tot een gezamenlijk plan.

Voorop staat dat professionals die vastlopen het ZVH weten te vinden, snel terecht kunnen en zo ondersteund worden dat ze – samen met de partners - weer verder kunnen.