login »

Wie zijn wij?

Het Regionale Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden is begin 2013 ontstaan als doorontwikkeling van het Veiligheidshuis Den Haag, dat in 2009 is opgericht. De gemeenten van de regio Haaglanden hebben besloten samen één Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH)te vormen. Naast de gemeente Den Haag bestaat de regio uit de gemeenten: Delft, Zoetermeer, Westland, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp.

De gemeente Den Haag is aangewezen als centrumgemeente. Elke gemeente heeft een lokale veiligheidskamer die de gemeenten zelf met hun partners inrichten. Het ZVH werkt nauw samen met deze lokale kamers.

In het ZVH werken medewerkers van alle kernpartners. Daarnaast is er een ZVH-staf met de ketenmanager, een projectleider, de procesregisseurs die de overleggen voorzitten en de medewerkers van het informatiecentrum. Het informatiecentrum verzamelt en analyseert informatie ter voorbereiding van overleggen en ondersteunt de procesregisseurs om alle plannen in de gaten te houden.

Video 'Zorg en Veiligheidshuis onthulling'

Het is mogelijk dat de video (door uw cookie-instellingen) niet zichtbaar is. Klik hier om de video op te bekijken op YouTube