login »

Doelstelling

De doelstelling van het Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden is de versterking van de ketensamenwerking van de strafrechtketen, de zorgketen en de bestuurlijke keten om door de combinatie van repressie, zorg en bestuurlijke interventies te komen tot een efficiƫntere aanpak van criminaliteit en overlast en recidive te verminderen. Dat gebeurt door efficiƫnter en effectiever samen te werken en door optimaal gebruik te maken van elkaars kennis, kunde en instrumentarium.

Resultaat daarvan is dat snel en passend wordt opgetreden tegen daders met multiproblematiek. De partners spreken per persoon af hoe repressie, zorg en bestuurlijke interventies het beste gecombineerd kunnen worden. Basis daarvoor is een door alle betrokken partners gezamenlijk gedragen integraal plan van aanpak. Als de uitvoering stagneert, wordt snel en effectief ingegrepen.