login »

Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad

Het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad is dé plek waar gemeenten, justitiële partners en zorgpartners samenwerken om de meest moeilijke zorg- en veiligheidsproblemen op het gebied van overlast, criminaliteit, verward gedrag, huiselijk geweld, kindermishandeling en radicalisering aan te pakken.

Het werkgebied van Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad bestaat uit 7 gemeenten. Het Zorg- en Veiligheidshuis is gevestigd in het stadskantoor van de gemeente Kerkrade.

In totaal zijn er in Nederland 30 Zorg- en Veiligheidshuizen. In onderstaande animatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid maakt u kennis met onze aanpak.