login »


Voor een succesvolle aanpak van criminaliteit en ernstige overlast door personen en gezinnen met complexe problemen, is vaak meer nodig dan zorg of straf alleen. Uit onderzoek blijkt dat een gecombineerde aanpak het meest effectief is.

ZVHRR

Het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (ZVHRR) is een regionaal samenwerkingsverband. Het is in het leven geroepen om een integrale, domeinoverstijgende aanpak te organiseren, coördineren en bewaken. Het ZVHRR levert hiermee een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van criminaliteit, ernstige overlast en het voorkomen van maatschappelijke en onveilige situaties voor de persoon en zijn of haar omgeving.

Animatie Zorg- en Veiligheidshuizen

In dit filmpje wordt in drie minuten ‘het concept Zorg- en Veiligheidshuis’ toegelicht. Klik op de afbeelding om het filmpje te starten.