login »

Aanmelden casus

Wanneer meldt u complexe casuïstiek aan?

Het Zorg- en Veiligheidshuis richt zich op complexe veiligheidscasustiek. Er is sprake van complexe veiligheidscasustiek indien;

  • Er meerdere problemen zijn op meer dan één leefgebied die (naar verwachting) leiden tot crimineel en/of overlastgevend gedrag of verder afglijden;
  • Er is samenwerking tussen meerdere ketens en minimaal dwang en drang nodig om tot een effectieve aanpak te komen (het is in de reguliere samenwerking tussen partners binnen één keten niet mogelijk om deze problematieken effectief aan te pakken);
  • De beïnvloeding van de problematiek en heeft impact op het (gezins)systeem en/of directe sociale leefomgeving (of wordt verwacht dat te gaan hebben);
  • Er is sprake van ernstige lokale of gebiedsgebonden veiligheidsproblematiek, die vraagt om een ketenoverstijgende aanpak.

Downloads

Wanneer meldt u een casus aan bij het OGGZ-team?

Maakt u zich ernstige zorgen om iemand die hulp nodig heeft, maar dit zelf niet wil of kan regelen? En hebben de problemen een structureel karakter (bijv. verslaving, psychiatrie, verwardheid, sociale problematieken, ernstige verwaarlozing of vervuiling). Is deze persoon zorgmijdend, zorgwekkend en is er sprake van meerdere problemen en is de persoon niet constructief in zorg bij een zorgpartner / instantie? Vul dan melding voor OGGZ in.

Twijfelt u of een casus geschikt is voor het Zorg- en Veiligheidshuis of wilt u graag een advies van een regisseur m.b.t. tot een casus? Dan kunt u contact opnemen met het Kennis- en Informatieknooppunt bereikbaar op telefoonnr. 0164-272000 of via e-mail info@zvhdemarkiezaten.nl (op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur).

Let op: Vul bij onderstaande vragen alle rubrieken met een * in. Anders is het niet mogelijk om het formulier te versturen. *.*


ja
nee
Melding voor het Zorg- en Veiligheidshuis
Melding voor OGGZ

Gegevens melder

Gegevens cliënt(en)

ja
nee
ja
nee
onbekend
ja
nee
onbekend

Woon- en gezinssituatie

Gegevens actuele en afgesloten hulpverlening

Reden van de aanmelding/huidige situatie?

Op welke gebieden zijn er problematieken (vink aan wat van toepassing is)

Inkomsten uit werk
Uitkering
Schulden
Anders
N.v.t.
Huurwoning
Koopwoning
Zwervend
Maatschappelijke opvang
Woonachtig op een camping
Zonder vaste woon- of verblijfplaats
Woonachtig bij een zorgaanbieder
Sprake van vervuiling in huis
Anders
Werk
Studie- opleiding
Vrijwilligerswerk
Anders
Onbekend
Anders
N.v.t.
Psychiatrische problematiek
Stoornissen
Licht verstandelijke beperking
Verwardheid
Stalking
Maatschappelijke zingeving
Anders
N.v.t.
Hygiënische problematiek
Somatische problematiek
Verwaarlozing
Zelfredzaam
Anders
N.v.t.
Alcoholverslaving
Drugsverslaving
Gameverslaving
Gokverslaving
Eetverslaving
Seksverslaving
Anders
N.v.t.
Huiselijk relaties (partner/gezin)
Sociaal netwerk (vrienden/kennissen)
Maatschappelijke participatie
Maatschappelijke teloorgang
Sprake van vervuiling
Zelfredzaamheid
Anders
N.v.t.
Politiecontacten
Justitiecontacten
Lopende strafzaken
Reclasseringstoezicht
N.v.t.
Hoeveel is 23 + 6 ?