login »

Privacy Statement

Algemeen

Het Zorg- en Veiligheidshuis Flevoland gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens verstaan we de informatie die herleidbaar is tot een natuurlijk persoon, bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mailadres. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Verordening helpt de privacy van burgers te beschermen. Er zijn ook bijzondere wetten die de bescherming van persoonsgegevens bij bijvoorbeeld de politie en justitie regelen.

Doel verwerken persoonsgegevens

In het Zorg- en Veiligheidshuis Flevoland werken organisaties samen in de aanpak van complexe problematiek van burgers. Dit doen ze om overlast, geweld en criminaliteit terug te dringen en om burgers de juiste hulp te bieden. Hiervoor wisselen organisaties persoonsgegevens met elkaar uit. Het Zorg- en Veiligheidshuis slaat ook persoonsgegevens op in een systeem. Dit noemen we het ‘verwerken van persoonsgegevens’. Als we uw persoonsgegevens verwerken wordt u hierover geïnformeerd door de aanmeldende partij en/of door het Zorg- en Veiligheidshuis Flevoland.

Beveiliging persoonsgegevens

Het Zorg- en Veiligheidshuis Flevoland zorgt voor passende beveiliging van uw persoonsgegevens, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Het Zorg- en Veiligheidshuis Flevoland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor we ze verwerken.

Uw rechten

In de volgende situaties kunt u een onderbouwd verzoek doen:
U wilt weten welke persoonsgegevens we van u verwerken (artikel 15 AVG).
U wilt uw persoonsgegevens laten aanpassen (artikel 16 AVG).
U wilt persoonsgegevens laten verwijderen (niet altijd mogelijk) (artikel 17 AVG).
U wilt dat we uw persoonsgegevens beperkt verwerken (artikel 18 AVG).
U wilt bezwaar maken (artikel 21 AVG).

Contact

Als u één of meer van deze vragen heeft, kunt u een verzoek doen aan de manager van het Zorg- en Veiligheidshuis Flevoland, via veiligheidshuis@almere.nl. U kunt ook een brief sturen naar:

Zorg- en Veiligheidshuis Flevoland
T.a.v. de manager
P.J. Oudweg 1
1314CH Almere

Om er zeker van te zijn dat niet iemand anders uw gegevens opvraagt, hebben we een kopie van uw identiteitsbewijs nodig.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in het Zorg- en Veiligheidshuis? Neem dan contact op met het Zorg- en Veiligheidshuis Flevoland, via veiligheidshuis@almere.nl.