login »
ZVH Kennemerland

Het Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland is een netwerkorganisatie waarbij organisaties uit het justitieel domein, veiligheidsdomein, zorgdomein en sociaal domein samen werken aan een persoonsgerichte aanpak van complexe problematiek.

Hoe werkt het ZVH

Het Zorg & Veiligheidshuis helpt betrokken professionals vanuit de verschillende domeinen onderdelen bij elkaar te leggen en het beeld en de aanpak van dergelijke complexe problematiek compleet te maken. Zonder formele macht of wettelijke regierol worden verschillende belangen verenigd om te proberen een doorbraak te creëren op casusniveau. Niet voor alle problemen, maar daar waar veiligheid en zorg elkaar raken en soms zelfs schuren.

Het Zorg & Veiligheidshuis start geen nieuwe aanpak, naast alles wat er al is, maar voegt procescoördinatie toe: een onafhankelijke coördinator, die niet zelf deel van de aanpak is en daarmee belangeloos alle kanten kan afwegen, partijen bij elkaar kan brengen en partijen aanspreken op de gemaakte afspraken.

Animatie Zorg&Veiligheidshuis

In dit filmpje wordt op een heldere wijze uitgelegd wat een Zorg & Veiligheidshuis is.