login »

Waarvoor kunt u onze hulp inschakelen?

De doelgroep van team Bemoeizorg bestaat uit burgers van 18 jaar en ouder die in Midden-Brabant verblijven, die in een zorgwekkende situatie verkeren en daarbij geen hulp zoeken of willen.

Denk hierbij aan:

  • Verslavingsproblematiek zoals drugs-, medicatie- en/of alcoholmisbruik
  • Verstandelijke beperking
  • Dakloosheid of dreigende uithuiszetting
  • Grove verwaarlozing of vervuiling
  • Ernstige vereenzaming
  • Een gevaar zijn voor zichzelf of hun omgeving
  • Zorgen voor overlast en/of onrust of ongemak