login »

Hoe werken wij?

Team Bemoeizorg Midden-Brabant biedt gevraagd en ongevraagd hulp. Actief outreachend, dat wil zeggen: we gaan er op uit. We zoeken cliënten op in hun eigen woon- en leefomgeving. Dit maakt de situatie vaak letterlijk inzichtelijk. Soms volstaat een korte interventie, doch meestal is het nodig om te investeren in een langdurig contact waarin vertrouwen een belangrijke rol speelt.

We begeleiden de cliënt naar passende hulpverlening en werken samen met vele netwerkpartners met wie wij snel kunnen schakelen. Indien nodig kan een psychiater ter consultatie betrokken worden.

In onze werkwijze zijn wij vasthoudend en doortastend. Pas op het moment dat wij zeker weten dat de cliënt op de juiste plaats terechtgekomen is en daar ook daadwerkelijk is aangehaakt, ronden we het contact af.

'Ze hebben mij bij elke stap ondersteund'
“Ik had eigenlijk pas het gevoel dat bemoeizorg echt anders was, na een aantal gesprekken met hen gehad te hebben. Ik had het gevoel dat ze niet weg wilden. Het leek wel alsof ze er plezier in hadden om rond te hangen in mijn leven. In gesprekken met hen had ik het idee dat ik rustig kon praten, dat het geen ondervraging was en dat ik de tijd kreeg om mijn verhaal kwijt te kunnen. Ze hebben mij bij elke stap ondersteund. Bij het aanvragen van een uitkering en het aanvragen van een indicatie voor ambulante begeleiding. Toen gingen dingen wel een stuk beter in mijn leven, een stuk luchtiger.” Cliënt

'Leven inrichten zoals ik zelf wil'
“Ik heb een enig leven, als ik mijn leven in kan richten zoals ik zelf wil. Ik geloof niet dat er een andere hulpverlener bestaat die op deze manier hulp verleent.” Cliënt