login »

Wat doen wij?

Door fysiek met elkaar op dezelfde plek te werken zijn professionals in staat informatie snel uit te wisselen. Vaak is er bij de doelgroepen die worden besproken sprake van multiproblematiek: knelpunten op verschillende gebieden tegelijkertijd. Zo kunnen er bijvoorbeeld zorgen zijn over geld, wonen, werken, drugsgebruik en de gezinssituatie.

De combinatie met overlastgevend, of zelfs strafbaar gedrag maakt dat deze personen besproken worden in het Zorg & Veiligheidshuis. Hier kunnen professionals van verschillende organisaties hun expertise bundelen en een plan maken dat alle knelpunten aanpakt.